Pääkirjoitus

Aluejärjestö - toteuttaja ja vaikuttaja

Kansalaistoiminnan ja erityisesti sen kautta toteutettavan liikuntatoiminnan merkitys yhteiskunnalle on yhä keskeisempi. Tämä korostuu lasten ja nuorten, mutta vielä enemmän ikääntyvän väestön osalta suurten ikäluokkien siirtyessä pois työelämästä. Yhteiskunnallista hyvinvointikustannus-tasetta voidaan tarkastella julkisen sektorin, valtion ja kuntien, sosiaali- ja terveyskustannusten määränä. Kaikki siihen liittyvät indikaattorit osoittavat vahvaa noususuuntaa ja olemassa olevaa ja kasvavaa kustannuspainetta.


Kolumni

Harmaita eminenssejä

Syksy on ollut urheilussamme kenttien ja salien ulkopuolella kummallinen. Heti ei mieleen juolahda, milloin viimeksi olisi eletty yhtä sekasortoisessa...

Kolumni

Valtakunnallinen Wihuri-palkinto Poseidonille

”Meillä on hyvä yhteishenki. Välitämme toisistamme, ja meillä uintiharrastus on monimuotoisempaa kuin pelkkää uimista seuran ratavuoroilla,” kiteyttää...

Kolumni

Riihimäellä noustaan rapakunnosta aktiiviliikkujaksi

Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman hanketuella järjestettiin Riihimäellä terveysliikuntakoulutusta. Osallistujan mielestä "Kurssi oli kaiken kattava....

Kolumni

Seuraviestinnän pullonkauloja

Vain seuran ykkösurheilija tai -joukkue näkyy mediassa, sisäinen tiedonkulku tökkii ja yhteisistä pääviesteistä on vaikea päästä sopuun. Näin kuvailevat monet...

Kolumni

Kellokosken Alku valittiin vuoden seuraksi

Helsingin Urheilutoimittajat ry on valinnut ESLU:n alueelta vuoden seuraksi tuusulalaisen Kellokosken Alun.