Pääkirjoitus

Avoimuus, tasapuolisuus ja yhdessä tekeminen

Suomeen on perustettu huippu-urheilun toimintatavan muutoksen projektiryhmä, jota johtaa Jukka Pekkala. Ryhmän tehtävänä on kehittää huippu-urheilun toimijoiden yhteistyötä, yhteisten tavoitteiden asettamista ja työnjakoa. Ryhmää on evästetty siten, että huippu-urheilun toimintatavan muutoksessa urheilijan on oltava kehitystyön keskiössä. Myös lajiliitoilla ja niiden seuroilla on oltava keskeinen rooli kehitystyössä.

Kolumni

Pääkaupunkiseudulla hyvät ulkoilumahdollisuudet

Pääkaupunkiseudulla oltiin erittäin tyytyväisiä mahdollisuuksiin ulkoilla kuten kävely-, pyörä- ja eväsretkien tekemiseen kaupungin liepeillä ja sen...

Kolumni

Arpajaislaki uudistui 1.10.2010

Arpajaislain muutoksilla halutaan suojella alaikäisiä pelihaitoilta ja rajoittaa rahapelien markkinointia. Poliisihallitus saa muutosten myötä myös...

Kolumni

Maahanmuuttajat liikkumaan ja liikuttamaan!

Suomessa uskotaan koulutuksen voimaan. Niin uskotaan myös suomalaisen liikunnan kentillä. Koulutusta halutaan käyttää määrätietoisesti Suomessa...

Kolumni

Meidän Mepit: Ville Itälä

”Pidän urheiluperspektiivistä katsottuna tärkeimpänä yleiseurooppalaisena haasteena, että saamme kaikki lapset ja nuoret ymmärtämään liikunnan merkityksen”, sanoo...

Kolumni

Kesän kokeilu Janakkalassa: YP-passi

Janakkalan Janan yleisurheilu- ja pesäpallojaos tekivät viime kesänä ansiokasta yhteistyötä yleisurheilu- ja pesiskoulujensa kanssa. Palaute kokeilusta oli positiivista.